Kindcentrum Kansrijk

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!"
 

 


Initiatief Kindcentrum Kansrijk in Weert

Kindcentrum Kansrijk Update

Nu het Coronavirus de wereld in zijn greep lijkt te hebben en we er dagelijks mee geconfronteerd worden, zijn er gelukkig ook vele mooie geluiden en initiatieven te horen en te zien die je goede moed geven.

Ook het onderwijs maakt turbulente tijden door, maar er staan vele professionals op om onze kinderen toch op slimme en creatieve manier onderwijs te geven.

Wij van Kindcentrum Kansrijk staan niet stil en willen jullie daarom graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. Hieronder een opsomming van onze activiteiten van de afgelopen maanden en wat onze  plannen zijn voor de komende tijd.

Subsidieaanvraag->geld voor vernieuwend onderwijs

Reeds in 2019 werd duidelijk dat er voor onderwijsvernieuwende initiatieven in de gemeente Weert , zie ook deze link: https://youtu.be/f44t52st4S4 ,

gelden beschikbaar zouden komen voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Na diverse gesprekken met de gemeente hierover hebben wij voor Kindcentrum Kansrijk een aanvraag ingediend bij de gemeente hebben en hebben wij vertrouwen dat wij met deze gelden ons initiatief verder kunnen concretiseren.

Gesprekken met bestuur en overheid->wie durft het aan?

De afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met overheid (gemeente Weert en Nederweert) en diverse bestuurders van onderwijsinstellingen zoals Meerderweert, Eduquaat, Mozon, SkoZok, RbDO de kempen en het LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs).

Heel recent zijn wij in gesprek gegaan met Agora onderwijs in Roermond (Nikée School). Zij maken momenteel een enorme groei door. (Zie ook de ontwikkelingen in Panningen en Rotterdam),

Agora is net zo enthousiast als wij geworden om een samenwerking verder te gaan onderzoeken.

Meer ruimte voor nieuwe scholen->nieuwe wetgeving voor het oprichten van nieuwe scholen

Sinds 1 oktober 2019 is er nieuwe wetgeving omtrent het oprichten van nieuwe scholen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/01/infographic-meer-ruimte-voor-nieuwe-scholen)

Het voornaamste hiervan is dat het voor een nieuwe school gemakkelijker moet worden om opgericht te worden. Als de initiatiefnemer een aanvraag doet voor een nieuwe school, dan wordt de aanvraag op belangstelling en kwaliteit getoetst. Een initiatief kan voor het meten van de belangstelling gebruik maken van ouderverklaringen.

Met name dit laatste is erg van belang, immers daar hebben wij jullie hulp bij nodig!

Vaste breedte

Vanaf juni komt er een link van het ministerie van onderwijs beschikbaar waarbij ouders middels een digitale handtekening hun interesse kenbaar kunnen maken.   Wij hebben 200 handtekeningen nodig!

Door deze handtekening volgens deze link te zetten, verplicht je je tot niks.

Het is dus echt om in kaart te brengen, of jullie als ouders dit concept in Weert aandurven!

Uiteraard gaan wij de komende maanden keihard aan de slag om die te verwerven, dit kan alleen maar samen met jullie.

Doen jullie mee?

Als ieder dan weer 2 of 5 mensen kan vinden die ook hierbij aan willen sluiten, dan lukt het ons samen!

Genoeg om over na te denken!

Zorg goed voor jezelf en anderen!

Hartelijke groeten

 

Team Kindcentrum KansrijkWaarom dit initiatief?

We geloven namelijk dat het tijd is voor een ander soort onderwijs!

Het initiatief voor Weert is in juni 2018 ontstaan. Tijdens deze opstartfase zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben heel veel gesprekken gevoerd met diverse mensen. 

Wat maakt Kansrijk nu zo bijzonder?

* Natuurlijk leren in combinatie met gepersonaliseerd leren;

* Het is mogelijk om flexibele vrije dagen en (wissel)vakanties op te nemen;

* Een integraal doorlopend programma: opvang voorschools, tussentijds (continue rooster) en naschools.

* Jouw eigen mentor sámen met een team van specialisten;

* Jezelf mogen zijn

* Jouw talenten verder mogen ontwikkelen.

 Wie zijn wij?

We zijn beide moeder en zeer betrokken bij het huidige onderwijssysteem.

Sara heeft 16 jaar onderwijservaring opgedaan bij verschillende  basisscholen en in verschillende groepen. Ook heeft zij ervaring op het gebied van interne begeleiding en management taken. Daarnaast is ze werkzaam als kinder- en gezinscoach.

Indra heeft ruim 18 jaar werkervaring bij diverse gemeenten binnen het sociaal domein onder andere als projectleider. Ook is ze docent tekenen en schilderen en verzorgt ze creatieve workshops op basisscholen, bij de dagbesteding en particulieren.Initiatiefnemers en oprichters Sara Nieuwenhuis en Indra Deckers.

Wij zijn ook te vinden via Facebook: Kindcentrum-Kansrijk.

Team Kindcentrum Kansrijk zoekt 'meedenkers'

De visie van Kindcentrum Kansrijk is helder. We zoeken nu mensen die graag mee willen denken vanuit hun rol als ouder en/of professional om samen mét ons Kindcentrum Kansrijk verder vorm te geven.

Vanuit de informatiebijeenkomsten zijn er al diverse aanmeldingen binnen door ouders en professionals. Denk hierbij aan onder andere een jeugdpsycholoog, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, coach/trainer communicatie en kindercoach.

Heeft u interesse om mee te denken en samen mét ons Kindcentrum Kansrijk verder vorm te geven? Stuur dan een mail naar: 

info@kindcentrum-kansrijk.nl

Vermeld hierin uw naam en of u als ouder en/of professional mee wilt meedenken en vanuit welk vakgebied. 

We horen graag van u!


 

Onze visie:

Leren op een manier die optimaal bij jou past. Op je eigen tempo, niveau, leerstijl en aansluitend bij jouw behoeftes en talenten.

 


Kindcentrum

De leerlingen zitten hier op school in verschillende leeftijden van 0 tot 13 jaar, ingedeeld in de kansrijken: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 jaar.

Dus geen regulier jaarklassensysteem, maar heterogene groepen. Leren van en met elkaar.