Kindcentrum Kansrijk


"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!"
 

Initiatief Kindcentrum Kansrijk in Weert

Initiatiefnemers en oprichters Sara Nieuwenhuis en Indra Deckers.

Wie zijn wij?

We zijn beide moeder en zeer betrokken bij het huidige onderwijssysteem.

Sara heeft 16 jaar onderwijservaring opgedaan bij verschillende  basisscholen en in verschillende groepen. Ook heeft zij ervaring op het gebied van interne begeleiding en management taken. Daarnaast is ze werkzaam als kinder- en gezinscoach.

Indra heeft ruim 18 jaar werkervaring bij diverse gemeenten binnen het sociaal domein onder andere als projectleider. Ook is ze docent tekenen en schilderen en verzorgt ze creatieve workshops op basisscholen, bij de dagbesteding en particulieren.

Waarom dit initiatief?

We geloven namelijk dat het tijd is voor een ander soort onderwijs inhoudelijk maar ook een school die veel meer aansluit bij de huidige tijd waarin veel tweeverdieners zijn.

Het initiatief voor Weert is in juni 2018 ontstaan. Tijdens deze opstartfase zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben gesprekken gevoerd met schoolbesturen (Mozon, Eduquaat en Meerderweert), de directie van kinderopvang Humanitas, de wethouder Geert Gabriels en de beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Weert. We hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van de aangrenzende gemeenten zoals Nederweert en Cranendonck (want ook zij behoren tot onze doelgroep) met diverse andere professionals in het veld en belangstellenden voor ons initiatief!

Nu treden we naar buiten toe omdat we graag willen weten hoeveel animo er is voor dit onderwijstype. Daarom horen we graag waar u nu behoefte aan heeft binnen deze onderwijsvisie.

Wat maakt Kansrijk nu zo bijzonder?

* Natuurlijk leren in combinatie met gepersonaliseerd leren;

* Het is mogelijk om flexibele vrije dagen en (wissel)vakanties op te nemen;

* Een integraal doorlopend programma: VSO-TSO en BSO;

* Jouw eigen mentor sámen met een team van specialisten;

* Jezelf mogen zijn en

* Jouw talenten verder mogen ontwikkelen.

 

Informatiebijeenkomsten:

Het is zo mooi om te zien dat de vier informatiebijeenkomsten over ons initiatief Kindcentrum Kansrijk goed bezocht zijn. 
We merken dat de belangstelling toeneemt en we laten jullie zo snel mogelijk meer weten over de verdere ontwikkelingen.

Wij zijn ook te vinden via Facebook: Kindcentrum-Kansrijk.

Meedenkbijeenkomsten

Team Kindcentrum Kansrijk zoekt 'meedenkers'

De visie van Kindcentrum Kansrijk is helder. We zoeken nu mensen die graag mee willen denken vanuit hun rol als ouder en/of professional om samen mét ons Kindcentrum Kansrijk verder vorm te geven.

Vanuit de informatiebijeenkomsten zijn er al diverse aanmeldingen binnen door ouders maar óók door professionals. Denk hierbij aan onder andere een jeugdpsycholoog, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, coach/trainer communicatie, bestuurder en kindercoach.

De tweede meedenkbijeenkomst is maandag 27 mei aanstaande.

Om 19:45 is de inloop met koffie en thee. 

Om 20:00 uur starten we en de bijeenkomst duurt tot 21:15 uur. 

We hebben als thema hoogbegaafdheid en we hebben 2 gastssprekers:

1 ouder Winke Jetten als ervaringsdeskundige en Nicole Smits directeur van een school in Drunen: Athena, zij hebben een grote afdeling op school voor hoogbegaafde leerlingen.

Deze bijeenkomst vindt plaats bij PSW. 
Het adres is: Graafschap Hornelaan 88, Weert.

Heeft u interesse om mee te denken en samen mét ons Kindcentrum Kansrijk verder vorm te geven? Kom dan naar de 'meedenk' bijeenkomst toe! 

Graag even aanmelden per email bij info@kindcentrum-kansrijk.nl
Vermeld hierin uw naam en of u als ouder en/of professional mee wilt meedenken en vanuit welk vakgebied.

Ook als uw vakgebied al is aangemeld; schroom vooral niet om u zelf aan te melden.  

We zien u graag verschijnen!


 

Onze visie:

Leren op een manier die optimaal bij jou past. Op je eigen tempo, niveau, leerstijl en aansluitend bij jouw behoeftes en talenten.

 


Kindcentrum

De leerlingen zitten hier op school in verschillende leeftijden van 0 tot 13 jaar, ingedeeld in de kansrijken: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 jaar.

Dus geen regulier jaarklassensysteem, maar heterogene groepen. Leren van en met elkaar.