Kindcentrum Kansrijk

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!"
 

Natuurlijk leren i.c.m. gepersonaliseerd leren  

Gepersonaliseerd leren

Het is een concept waarbij het individuele leerproces van de leerling centraal staat.

De basis van gepersonaliseerd leren is een persoonlijk profiel waarin het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling worden vastgelegd. Op basis daarvan worden de instructies en opdrachten aangepast en samen afgesproken per leerling. Het kan zijn dat leerlingen worden verdeeld in vooraf vastgestelde leertrajecten/leerkringen, die het beste aansluiten bij waar ze op dat moment staan.

Natuurlijk leren

Natuurlijk leren is een onderwijsvernieuwing, waarbij de kerngedachten is dat de leerweg op een natuurlijke manier moet aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen.

Het is daarbij de voorwaarde dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn. Een krachtige leeromgeving is onmisbaar, want die zorgt voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing. In een krachtige leeromgeving is er veel ruimte voor interactie. De leerstof wordt in de context aangeboden, natuurlijk leren gaat uit van systeemdenken.

Natuurlijk leren sluit aan bij de meervoudige intelligenties. Hierbij zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Planning

Er is per dag een planning, met daarop rekenen, taal en kernconcepten, deze planning mag naar gelang je dit aankan door jou zelf ingepland worden. Op school gelden regels zoals op elke school. Wij willen graag dat je rekening houdt met anderen en leert samenwerken. Dat je respect toont voor elkaar en elkaar helpt. Jezelf mogen zijn! Samen met jouw ouders en begeleiders ga je doelen stellen, doelen voor korte termijn en doelen voor lange termijn, binnen de kerndoelen en met behulp van leerlijnen. Deze doelen worden vastgelegd in je kindportfolio en steeds bekeken, ook bij elke weekplanning wordt dit erbij gepakt.

Er wordt steeds gekeken waar jij je al goed bij voelt en wat jij al kunt. Lukt iets nog niet zo goed dan kijken we samen waarom dit zo is.

In jouw kindportfolio kun je zien hoe je groeit, ontwikkelt en leert. Daarin staat wat jij nodig hebt, waar je goed in bent, wat jouw interesses zijn en wat jouw doelen zijn om naartoe te groeien.
Je mag op deze school samen groter groeien.