Wat maakt Kindcentrum Kansrijk nu zo bijzonder?

Kindcentrum Kansrijk volgt de leerling en niet andersom. Het gemiddelde kind bestaat niet: elk kind leert op zijn of haar eigen tempo en manier. Daarom wordt het leerprogramma op het leerproces van het individuele kind afgestemd. Dit bevordert de motivatie en daarmee ook de prestaties.
Leerlingen krijgen de kans om op een natuurlijke manier te leren: op basis van intrinsieke motivatie en de diepgewortelde behoefte van ieder kind om te willen leren. Om dit te bereiken volgen we de spontane leerprocessen van het kind. We bieden een krachtige leeromgeving aan, waarin de leerstof in context wordt aangeboden en er veel ruimte is voor interactie. Zo werken we bijvoorbeeld met themahoeken, expressieruimtes en technieklokalen. Doordat leerlingen vanuit hun eigen verlangen onderzoeken en ervaren worden de kennis en vaardigheden die zij daarmee opdoen beter opgeslagen dan wanneer deze hen van buitenaf opgelegd worden.
Waar het ene kind denkt in woorden, denkt een tweede kind juist ruimtelijk en leert een derde kind voornamelijk door communicatie met anderen. Het ene kind heeft behoefte aan een stilteplek om in alle rust te kunnen leren, terwijl een ander juist al knutselend of kletsend kennis vergaart. Inspelen op dat waar jouw kind behoefte aan en interesse in heeft, dat is hoe we in Kindcentrum Kansrijk te werk gaan.
Kinderen leren meer van elkaar door de indeling in leerrijken van 3 jaar. Ze krijgen de vrijheid om hun eigen leerweg te volgen, al vanaf het moment dat ze de school binnenkomen. Dankzij de diversiteit in leeftijd leren ze goed samen te werken en worden ze geprikkeld om nieuwe vaardigheden te leren of kennis op te doen. Ze komen terecht in een interessante en uitdagende groep kinderen, zonder de veiligheid van een overzichtelijke leeftijdscategorie te verliezen.
Het is mogelijk om flexibele vrije dagen en (wissel)vakanties op te nemen, zolang kinderen maar hun 940 schooluren per jaar maken. Hierdoor kunnen kinderen en ouders zelf vakanties plannen en zijn zij niet gebonden aan reguliere vakanties in de duurste periodes. Bovendien kunnen we zo garanderen dat er altijd voldoende docenten en begeleiders aanwezig zijn.
Kinderen zijn vanaf 0 jaar al welkom in Kindcentrum Kansrijk. Zo verloopt de overgang van kinderopvang naar basisonderwijs natuurlijk en soepel. Kinderen stromen immers pas door naar het volgende rijk wanneer zij daar zelf klaar voor zijn. Daarnaast zijn zij welkom op de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Van tussenschoolse opvang is geen sprake, omdat we werken met een continurooster. Dit geheel geeft de kinderen en hun ouders meer rust en vrijheid.
Spelen en ontdekken in de natuur is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Door te klimmen en te klauteren, gebruik te maken van natuurlijke materialen en hun grenzen op te zoeken leren ze op basis van hun eigen ontdekkingen. Bovendien zorgt regelmatig buitenspelen ervoor dat kinderen goed in hun vel zitten en dat ze waardering krijgen voor de natuur. Op het schoolterrein wordt een moestuin aangelegd en de kinderen krijgen regelmatig de kans om op excursie te gaan naar bijvoorbeeld een boerderij of natuurgebied. Zo leren ze hoe we de wereld met respect benaderen.
Bij Kindcentrum Kansrijk staat er niet één docent voor een groep om alle leerstof te behandelen, maar worden lessen gegeven door vakdocenten. Zij zetten hun expertise in om aan te sluiten bij de behoeftes, interesses en talenten van de individuele leerlingen. Leerlingen krijgen zo de kans om zichzelf te uiten door middel van expressie en creativiteit en om hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Datzelfde geldt echter ook voor hun leerkrachten! Alle medewerkers krijgen de kans om hun talenten verder te ontwikkelen door middel van cursussen, zodat zij als specialisten hun passie kunnen overbrengen op de leerlingen.
In de huidige tijd volgen ontwikkelingen elkaar in zo’n rap tempo op dat we toe zijn aan nieuwe vaardigheden, de zogenaamde ‘21st Century Skills’. We weten niet welke beroepen er bestaan op het moment dat onze kinderen de arbeidsmarkt op gaan, maar deze vaardigheden zullen daarbij ongetwijfeld van pas komen. In Kindcentrum Kansrijk besteden we dan ook bewust aandacht aan samenwerken met anderen, innovatief en kritisch denken, omgaan met conflicten en creativiteit.

Kindcentrum Kansrijk volgt het kind

Wat wil het kind leren en op welke manier wil het kind zich deze kennis of vaardigheden eigen maken?

Dat is wat we onszelf continu afvragen. Wij als mentoren van jouw kind, in overleg met jou en je kind zelf. We volgen geen vast curriculum zoals we dat kennen in het reguliere onderwijs; we volgen jouw kind.

Natuurlijk besteden we ruim voldoende aandacht aan lezen, schrijven en rekenen. Maar ook aan wereldoriëntatie, muziek, expressie, techniek en leren hoe je weerbaar kunt zijn. Bovendien vinden we het belangrijk dat kinderen regelmatig buiten zijn, in een groene omgeving. Door extra aandacht te besteden aan creatieve en sportieve activiteiten worden de kinderen spelenderwijs opgeleid tot creatieve en kritische denkers. Tijdens al deze verschillende activiteiten worden bovendien verschillende hersengebieden aangesproken, waardoor de hersenen optimaal gestimuleerd worden om verbindingen te leggen.

Samen met een eigen mentor en een team aan vakdocenten ontdekt je kind wat voor hem of haar werkt. Natuurlijk komen uiteindelijk alle voor het voortgezet onderwijs benodigde kennis en vaardigheden aan bod, maar wel op een manier die voor jouw kind werkt. Zo raakt het gemotiveerd om te leren en dat bevordert zijn of haar prestaties!

In het kindportfolio houden we bij hoe elk kind groeit, zich ontwikkelt en leert. Daarin staat wat het kind nodig heeft, waar het goed in is, waar zijn of haar interesses liggen en aan welke doelen het wilt werken. Samen kijken we steeds waar het kind zich goed bij voelt, wat het al kan en wat nog niet zo goed lukt. Zo wordt het kind zich al op jonge leeftijd bewust van zijn of haar eigen stem. Het kind leert zelf aan te geven waar het behoefte aan heeft, maar ook te zoeken naar oplossingen. We bespreken samen met het kind waarom iets nog niet zo goed lukt en hoe we daaraan kunnen werken. Zo kan elk kind op zijn of haar eigen tempo en manier groeien!

Lees meer

Dankjewel, laat nog even je gegevens achter.